Dataskyddsförodningen/GDPR

General Data Protection Regulation EU 2016/679
Brodyrverksta´n AB (BVAB) värnar om din personliga integritet och här följer information om hur vi behandlar personuppgifter om dig som privatperson så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ip-nummer.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter vidare till ett annat företag, vi delar ej heller dina personuppgifter till andra företag med undantag från de företag som anlitas för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gällande köpeavtalet, se nedan.

Fullgörande av köpeavtal

Dina personuppgifter som kontaktuppgifter, köpinformation, betalningsinformation och ev. annan leveransadress som du lämnar i samband med köp i vår webbshop, används enbart i kommunikation
med dig under tiden som din beställning behandlas och sparas i 36 månader efter avslutat köp, för att kunna behandla ev. reklamations- och garantiärenden i enlighet med Konusmentköplagen.

Självständigt personuppgiftsansvariga
Dina personuppgifter delas med det företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder betallösningar. När dina personuppgifter delas med det företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi använder: PostNord – för varutransporter om inget annat anges
SEB – för swish och förskottsbetalning till bankgiro
PayPal eller iZettle – för kortbetalning

Personuppgiftsbiträdesavtal
Dina personuppgifter delas med det IT-företag som utför drift, underhåll och support av vår webbshop. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdet sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in information, som att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Vi använder: FS Data – för drift, support och underhåll av vår webbshop

Berättigat intresse

Kundserviceärenden
För att kunna hantera kundservice ärenden lagras din korrespondans på det sätt som kontakt togs, via e-post, sms, postbrev, sociala medier eller notering vid telefonsamtal, de personuppgifter som lagras då kan vara namn, adress, telefonnummer, köpinformation, order/fakturanummer. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden och lagras tills kundserviceärendet har avslutats.

Tävlingar
För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar lagras dina personuppgifter som namn, personnummer eller ålder, adress, e-post och telefonnummer samt uppgifter lämnade i tävlingsbidraget. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar. Dina uppgifter lagras under den tid tävlingen pågår.

Sociala medier
Facebook/Instagram: I de fall där BVAB gör inlägg på egen Facebook- eller Instagramsida och du väljer att kommentera eller tagga en annan person, kan BVAB komma att kommentera/tagga tillbaka, men BVAB kommer inte använda ditt namn eller den personen du har taggat för framtida kontakt. Konversationen ligger kvar i BVAB’s flöde på Facebook/Instagram, du kan själv välja att radera den.

Messenger: I de fall du tar kontakt med BVAB via messenger, besvarar BVAB din fråga/kommentar och raderar konversationen efter avslutat ärende.

Rättslig förpliktelse

Dina personuppgifter som kontakt- och betalinformation lagras som faktura/kvitto i vår bokföring. Denna lagring är nödvändig för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav i enlighet med Bokföringslagen.

Registerutdrag
Du kan alltid begära att få tillgång till de personuppgifter vi lagrar om dig. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Du som har registrerat ett konto ”Min sida” hos oss kan ändra/ta bort vissa uppgifter direkt under ”Mina sidor”.

Radera personuppgifter
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
~ Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in.
~ Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
~ Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumentlagstiftning.

Dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina peronuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullggörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat tills oss, överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Cookies/Kakor
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbläsare och sparas på din webbläsare eller enhet. Brodyrverksta´n använder följande cookies:
1/ Sessionscookies – en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet
2/ Varaktiga cookies – cookies som ligger kvar på din dator till du tar bort dem eller de går ut
3/ Tredjepartscookies – cookies som sätts av er webbläsare. Hos oss används dessa i första han för analyser t ex Google Analytics.
4/ Liknande tekniker – tekniker som lagrar information i din webläsare eller din enhet på ett sätt som liknar cookies.
De cookies som vi använder förättra normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information anseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Du kan själv styra användningen av cookies i din webbläsare, där kan du välja att justera blockeringar av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Vid eventuell överlåtelse/försäljning av BVAB förbehåller vi oss rätten att överlåta all information till ny ägare/personuppgiftsansvarig för att slutföra åtaganden enl. detta dokument.

Personuppgiftsansvarig:
Brodyrverksta´n AB
Forsenberg 7
186 97 Brottby
Org.nr: 556570-7352
dataskydd[at]brodyrverkstan.se
070-7423839
Kontaktperson: Jeanette Viio